ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ,ΠΕΛΛΕΤ,ΠΥΡΟΛΥΣΗ,ΗΛΙΑΚΑ,ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ,kozas,ΗΜΑΘΙΑ,ΒΕΡΟΙΑ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θερμοπρόσοψη

Υπηρεσίες


"Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων" με στόχο "την ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων" σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. από το 2006 , υποχρέωσε την χώρα μας να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η θερμική μόνωση των εξωτερικών τοίχων, αφού η μεγαλύτερη απώλεια σε θερμότητα χρεώνεται στην έλλειψη θερμομόνωσής τους.

Η θερμική μόνωση επιτυγχάνεται κυρίως με την εφαρμογή "
Θερμοπρόσοψης" στους εξωτερικούς τοίχους ενός κτιρίου.
Το σύστημα θερμοπρόσοψης εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων σε νέες ή παλαιές κατοικίες και αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό συνήθως διογκωμένη πολυστερίνη και σε ειδικές περιπτώσεις πετροβάμβακα ή εξηλασμένη πολυστερίνη.

Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες, διότι δεν δημιουργούνται συνθήκες υγροποίησης υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου ή μέσα στον τοίχο.

Κατά τους χειμερινούς μήνες, οι επιφάνειες των τοίχων συσσωρεύουν θερμότητα από το εσωτερικό των κτιρίων, η οποία εμποδιζόμενη απο το κέλυφος της θερμοπρόσοψης, επανακτινοβολεί στο εσωτερικό.

Κατά τους θερινούς μήνες, δεν συμβάλει στη αύξηση της θερμοκρασίας της πόλης , διότι εμποδίζει την θερμοσυσσώρευση, έχοντας σαν αποτέλεσμα να μην αντανακλά την θερμότητα, πολλαπλασιαζόμενη στο περιβάλλον.

Όταν το σύστημα εφαρμόζεται
σε υφιστάμενα κτίρια τότε, παράλληλα με την τεχνικώς άρτια θερμομόνωση, επιτυγχάνεται και η ανακαίνιση των όψεων δίνοντας στο κτίριο προστιθέμενη εμπορική αξία.

Κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος:

1. Ολοκληρωμένη θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες.
2. Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες.
3. Αφήνει ανεπηρέαστο το χώρο, καθώς η εφαρμογή της θερμοπρόσοψης γίνεται στο εξωτερικό της τοιχοποιίας.
4. Η ποιότητα κατασκευής του συστήματος χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή.

Ένα τέτοιο σύστημα έχει ένα κόστος περίπου 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο ιδιοκτήτης κτιρίου επενδεδυμένου με θερμοπρόσοψη, κατά μέσο όρο
σε 4 έως 6 χρόνια αποσβαίνει το ποσό αυτό.
Η απόσβεση του κόστους γίνεται από την εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή από την μειωμένη κατανάλωση του καυσίμου και ρεύματος, που εξασφαλίζει το σύστημα της θερμοπρόσοψης.

Για μια παλαιά κατοικία, όπου είτε δεν έχει θερμομόνωση στην τοιχοποιία, είτε αυτή είναι ελλιπής,
η εξωτερική θερμομόνωση παρουσιάζεται ως η μόνη αξιόπιστη λύση θερμικής προστασίας του κτιρίου.

Σε παλαιά κτίρια και πριν την έναρξη εφαρμογής του συστήματος πρέπει
να ελέγχεται επιμελώς η επιφάνεια, ώστε να αποκαλυφθεί αν το υπόστρωμα είναι σαθρό σε τμήματά του. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαία η εξυγίανση-αποκατάσταση της σταθερότητάς του, πριν την εφαρμογή του υλικού θερμοπρόσοψης.

Σήμερα
η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μόνο μία οικονομική επένδυση. Είναι κυρίως μια προσπάθεια επιβίωσης. Τα κτίρια συμβάλλουν σημαντικά στις κλιματικές αλλαγές. Η συμμετοχή τους στα αέρια του θερμοκηπίου αγγίζει το 50% της συνολικής έκκλησής τους από ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, καταναλώνεται το 35% περίπου της συνολικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οποιοδήποτε πολιτική για τα κτίρια, στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και όχι μόνο, ή για την ανάπλαση των πόλεών μας, δε μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη της την εξωτερική θερμομόνωση ως απολύτως αναγκαία πρακτική.

Συμβουλευτείτε μας για να βρούμε μαζί το βέλτιστο τρόπο θερμομόνωσης του κτιρίου σας, και για να σας προτείνουμε εκπαιδευμένα συνεργεία τεχνιτών εφαρμογής ή να εκπαιδεύσουμε τους δικούς σας τεχνίτες.
Εφαρμογή θερμοπρόσοψης σε παλαιά κατοικία
Λεπτομέρειες εφαρμογής θερμοπρόσοψηςΕπιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού