ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ,ΠΕΛΛΕΤ,ΠΥΡΟΛΥΣΗ,ΗΛΙΑΚΑ,ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ,kozas,ΗΜΑΘΙΑ,ΒΕΡΟΙΑ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλεκτρολογία

Υπηρεσίες


Οικίες - Καταστήματα - Βιομηχανίες


Πλήρεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παροχών διαφόρων τύπων.

Συντηρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ΦωτοβολταΙκά (προγράμματα - μελέτες επιδότησης).


Το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου (σχέδιο) χορηγείται από εμάς.

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006
Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:
* Προστασία των καταναλωτών από ηλεκτροπληξία : (άρθ. 1)
* Θεμελιακή γείωση : (άρθ. 2)
* Επαγγελματικά δικαιώματα : (άρθ. 3)

Πλήρη Κείμενα ΦΕΚ 1222Β_06


Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004

Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις.

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
* Νέο Ελληνικό Πρότυπο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 1)
* Θεμελιακή γείωση : (άρθ. 2)
* Προστασία από υπερτάσεις : (άρθ. 3)
* Χαρακτηρισμός χρωμάτων καλωδίων : (άρθ. 4)
* Έλεγχοι & επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 5)

Πλήρη Κείμενα ΦΕΚ 470Β_04Υ.Α. 6242/185/1973
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.

Πλήρη Κείμενα ΦΕΚ 1525Β_73


Υ.Α. 80225/1955
Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.η Κείμενα ΦΕΚ 59Β_55

Υπεύθυνος Τομέα : Ηλίας ΚόζαςΕπιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού